Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Undervisning

 

Struer Friskole går fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Undervisningsniveauet er på højde med de krav, der stilles til folkeskolen.Vi lægger vægt på at have en høj faglighed. Vi ønsker, med respekt for det enkelte barns udvikling, at skabe så god en indlæring som muligt.

Vi ønsker at bevare og stimulere børnenes lyst til at opleve og lære.Undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, modenhed og niveau. Børnene skal gennem undervisningen opleve fordybelse og engagement.


På Skruer Friskole er undervisningen afvekselende, med indragelse af læringsstile, cooperative learning og bevægelse. Vi har også jævnligt udeskole gennem hele skoleforløbet.

Vi underviser i følgende fagemner: dansk, fortælling, matematik, musik, valgfag og idræt i hele skoleforløbet. Derudover har vi engelsk fra 0. klasse og tysk fra 5. klasse og fysik fra 7. klasse.

Børnene har musik, billedkunst og værksted i alle årgange. Det mener vi giver en god balance mellem de boglige og de musisk/kreative fag og udvikler dermed mange af barnets kompetencer.

Struer Friskole følger, undervisningsministeriets nye forenklede Fælles Mål, der gælder for den danske folkeskole , i følgende fag. Dansk, engelsk, tysk, matematik, naturfag, fysik, idræt, svømning, billedkunst, geografi, biologi og samfundsfag. Friskolen er forpligtet på slutmålene og har frihed til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med friskolens grundlag og formål med slutmålene for øje. 

Fagene kristendom og historie indgår under vores unikke fag fortælling. Du kan læse om mål og delmål for faget fortælling under denne fane. Desuden kan du læse om målene for valgfag, kulturfag, morgensang og fredagsafslutning.

 

Karakterer og prøver:
Vi har ikke karakterer eller prøver indtil 9. klasse, da vi mener at børneskolen skal være fri for dette. I 9. klasse er der 9. klasses prøve som på folkeskolerne. 

 

Børnene får et solidt fundament både personligt og fagligt, således at de efter Struer Friskole er rustet til livet og videre skolegang.

 

Et par gange om året er der temauger og et par gange er der faguger, hvor skolen opdeles i hold på tværs af grupperne. Vi benytter ofte de muligheder, der er for at opleve teater, ture i naturen, udstillinger, biograf m.m.. Desuden er alle grupper på lejrskole mindst en gang om året.