Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Mål for morgensang og fredagsafslutning

Formål: MORGENSANG
Formålet med morgensang er: 
 - At det giver børnene en opfattelse af at være en del af et fællesskab og en oplevelse af, at de er en del af en større sammenhæng. 
 - At videreføre vores kulturelle og historiske sangtradition. Samt give eleverne kendskab til den mangfoldighed af sange der findes og stadigvæk udgives. 
- At øve sig i at give beskeder og optræde i et større forum.
- At dagen starter med en fælles oplevelse tilrettelagt at den ansvarlige lærer. Det være sig en fortælling (læs mere om fortælling under fanen mål for fortælling), et oplæg, en quiz, en aktivitet, elevoptræden mm.

 

Formål: FREDAGSAFSLUTNING
Formålet med fredagsafslutning er:
- At styrke fællesskabet på tværs af grupperne med fælles sang og undervisning.
- At ramme skoleugen ind med fælles start og slutning.
- At have et fælles rum for alment dannende undervisning, der giver indblik og udsyn. Det være sig musikkendskab, bevægelse, dans, kor, fortælling, elevoptræden, rejsefortællinger mm.
Forældre er altid velkommen til at deltage i morgensang og fredagsafslutning.
Morgensang afholdes hver mandag-torsdag klokken 8.00-8.30. 
Fredagsafslutning afholdes hver fredag klokken 12.30-13.00