Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Mål for fortælling


Formål: FORTÆLLING

Formålet med fortælling er:

- At fastholde traditionen for den mundtlige fortælling således, at eleverne ved at lytte til fortælling bevarer evnen til selv at danne billeder inde i hovedet gennem formidling af gode historier. 

- At videregive en kulturarv til eleverne i form af eventyr, fabler, sagn, myter og beretninger fra religiøse forestillinger og fra historiske begivenheder.

- At give eleverne indblik og udsyn til at møde verden med åbent sind.

 

På Struer Friskole har vi fortælling en time om ugen fra 1. – 7. klasse. Desuden indgår fortælling ofte ved morgensang.

I fortælling bygger vi på en lang tradition i de grundtvig-koldske frie skoler, hvor det levende ord spiller en central rolle i mødet mellem børn og voksne - mellem elev og lærer.

 

I fortælling møder børnene mange forskellige livssyn, og det møde er kilde til fantasi, håb og handlekraft.

 

Fortælling er et fag, som forpligter både børn og lærer. Stoffet er historie, fortællinger, myter og religion, som er overleveret enten skriftligt eller mundtligt.

 

Disse overleveringer får nyt liv i lærerens personlige fortolkning, når de fortælles videre til børnene. Det er altså noget vigtigt og personligt vi mødes om, når vi fortæller. 
Fortællingen forpligter også, fordi den kræver tilstedeværelse af både den, der fortæller, og de, der lytter. Og tilstedeværelse i nuet er en evne, både børn og voksne har glæde af at træne.

 

I yngstegruppen fortæller vi primært  nordisk mytologi og Det gamle Testamente.

 

I lillegruppen fortæller vi primært græsk mytologi og Det nye Testamente.

 

I mellemgruppen fortæller vi primært om  jæger-, bondesten-, bronze-, jernalderen og vikingetid.

 

I storegruppen fortæller vi primært om danmarkshistorie fra ca. år 1000, religioner og filosofi-historie.

 

Derudover krydrer den enkelte lærer med sine personlige yndlingshistorier; der bliver fortalt eventyr og dilemmahistorier, genfortællinger af store litterære værker, selvdigtede gyserhistorier blandt meget andet.