Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Hverdagen


Dagligdagen på friskolen starter med morgensang, hvor vi siger godmorgen til hinanden, synger 2 sange og giver beskeder, der er relevant for alle. Også børnene kommer til orde med det, de har på hjertet af små og store begivenheder. De forældre, der har mulighed for det, deltager i morgensang. Forældre er altid velkommen til at deltage i undervisningen eller være på friskolen. 
Friskolen fungerer i en levende vekselvirkning mellem børn, forældre og lærere. Fællesskabet mellem os er fundamentet.

 

Lærerne skiftes til at planlægge morgensang.
Efter morgensang er der undervisning.

Dagen er inddelt i følgende timefordeling:

        8.00 - 8.30:       Morgensang

        8.30 - 9.30:       1. time

        9.30 - 9.45:       frikvarter

       9.45 - 10.45:      2. time

      10.45 - 11.30:     Spisning og frikvarter

       11.30 - 12.30:     3. time

       12.45 - 13.45:     4. time

       13.45 - 14.45:     5. time

 

Se skemaer for de forskellige grupper under "dokumenter og skema". 

Frikvarter:
I løbet af dagen er der to store pauser, hvor alle elever skal ud og have frisk luft, og også gerne bevæge sig. Skolens udeareal byder på mange muligheder, og forsøges også anvendt som undervisningsrum, som udeskole.

 


Spontanitet i hverdagen:
Vi lægger stor vægt på, at friskolen byder på mange spændende oplevelser, og at børnene gennem udfoldelse af fantasi og kreative evner bliver nysgerrige og videbegærlige. Dette sker kun, hvis der er mulighed for og tid til fordybelse. Vi anser det derfor for vigtigt, at der er rum til at være spontane og foretage sig noget, som måske ikke er planlagt, men viser sig som en mulighed. Det er altså ikke en skoledag med en stringent struktur og forudsigelighed.

Mad:
Børnene har selv madpakke med. Vi er tilknyttet "God skolemad" ordningen. En ordning der fungerer således at forældrene logger sig på godskolemad.dk.  Her kan man betale og bestille mad til tirsdage eller onsdage. Maden leveres på skolen de pågældende dage.

Vi har en mælkeordning for børnene, hvor vi serverer økologisk mælk. 

 

Ansvarlighed:
Vi vil gerne at børnene lærer at være ansvarlige overfor det samvær, de har med hinanden, og de fysiske rammer de færdes i. I hverdagen opfordres de derfor til at hjælpe hinanden. Store hjælper små med snørebånd, lynlåse m.m. Har nogen slået sig, kan det være en elev, der hjælper med at finde plaster og lægge det på såret. 
Alle har ansvar for at rydde op efter sig selv,og en gang om ugen har alle ansvarsopgaver som: at rydde op i garderoberne, feje fliser, rydde op i klassen, på legepladsen o.s.v. Altsammen opgaver, som vi håber, giver børnene en oplevelse af at være en del af et fællesskab, som også de har ansvar for.

Demokrati:
Vi vil gerne lære børnene at deres ønsker og ideer er værdifulde. Vi har ikke noget elevråd, men børnenes ønsker og ideer til temaer i undervisningen, ønske om at der købes økologisk mælk til madpakkerne eller andre ønsker, effektueres, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, er der altid en dialog om hvorfor, det ikke kan lade sig gøre. 

Konflikthåndtering:
Vi underviser i konflikthåndtering i de små klasser ved hjælp af systemet ”Trin for trin” og  ikke voldelig kommunikation. Vi finder det vigtigt at de konflikter, der måtte opstå mellem børnene, løses inden de tager hjem. Børnene opfordres til at bruge de voksne, eller ældre elever, som hjælpere til konfliktløsning.  Skønnes det nødvendigt, kontaktes forældrene som aktive parter i konfliktløsningen. Modsat er det også vigtigt at forældrene kontakter klasselæreren, hvis de kommer undervejs med, at deres barn har været del i en konflikt, der ikke er løst.


Forældre som rollemodeller:
Vi finder det vigtigt at børn og forældre kender hinanden godt, og opfordrer  forældrene til at arrangere noget for hele klassen udenfor skoletiden. Forældrene er rollemodeller for børnene, også for det samvær børnene har i skolen i deres hverdag, og kender man hinanden godt, er det meget nemmere for alle parter at tale sammen, når der er noget, der er svært.

Følordning:
Vi har "følordning" mellem 4.klasse eleverne og børnehaveklassens børn. Ordningen fungerer sådan, at de "små" har en "stor", som hjælper dem med en del af deres daglige gøremål, f.eks. at følges til morgensang, at hjælpe med spisning og andre praktiske opgaver.

 

Fredagsbrev

Om fredagen får hver familie et fredagsbrev sendt til deres mailadresse. Her orienteres om stort og småt, der skal ske i den kommende uge på friskolen og i grupperne. Det er en måde at holde hinanden orienteret på, også på tværs af årgangene. Her annonceres diverse arrangementer, ture og særlige lektiebeskeder til fælles gavn og glæde.

Tilmeld eller afmeld dig skolens nyhedsbrev, som sendes ud hver fredag. Send en mail med navn og adresse til info@struerfriskole.dk


 
Andre aktiviteter

Struer Friskole har aktiviteter også udenfor skoletiden. Der er koncerter, foredrag, fester og møder. Som forældre kan man også låne vores dejlige festsal for et symbolsk beløb til private fester og arrangementer.