Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

STØTTEFORENING

Struer Friskole har sin helt egen støtteforening, som er ældre end selve skolen. Støtteforeningen består af tidligere og nuværende forældre, der gennem forskellige arrangementer samler penge ind til skolen. Støtteforeningen står også for at lave mad til friskolens sommerfest, voksenfest (hvert 2. år) og skolefest (hvert 2. år).

 

Arbejdet i Støtteforeningen er frivilligt.

 

Hvis du ønsker at være med i støtteforeningen, skriv da på info@struerfriskole.dk