Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Skolepenge

 

Skolepenge:

   1. barn 2. barn  3. barn 
Skolepenge   1325,- 905,-  0,- 
 Mælk 50,-  50,-  50,- 

 
 SFO betaling pr. måned

 

   1.barn       2. barn  3. barn 4. barn 
 Modul 1: under 7,5 time/uge  550,- 275,- 275,-  275,- 
 Modul 2: over 7,5 time/uge 1100,-  550,-  550,-  550,- 

  
Eftermiddagsfrugt er inkluderet i prisen.

Der betales for SFO hvis barnet ankommer før kl. 7.30 og bliver efter kl.13.00.

Der betales skolepenge og for SFO'en i 11 måneder

I sommerferien opkræves 50,00 kr. pr tilmeldte dag.

 

Indmeldelsesgebyr:

Forældrene skal selv udrede en del af skolens driftsomkostninger, mens staten dækker resten.  Der er kun betaling i 11 måneder om året. Der er mulighed for at søge delvis friplads, gennem staten. Der skal indbetales et indmeldelsesgebyr på kr. 500 pr. familie.

 Alle forældre får udleveret en nøgle, så man altid har adgang også udenfor almindelig åbningstid. Det er et led i skolens formål, at den skal forblive en lille skole.