Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

SFO/Pasningen


Åbningstider:
Om morgenen åbner vi alle ugens dage kl. 6.15. Om eftermiddagen starter vi mellem kl 12.30 og 13.30, medmindre der er temauge el. lignende og skoledagen forlænges. Vi lukker mandag til torsdag kl. 16.30, fredag lukker vi kl. 15.30.
 
Praktiske oplysninger:
Ved skoleårets start aftaler vi med de forældre, hvis børn har et pasningsbehov efter kl. 13.00, hvor mange timer de har behov for pasning, hvor længe og hvorledes barnets hjemsendelse skal finde sted.
Man betaler for det timeforbrug, man har før kl. 7.30 og efter kl. 13.00. Der er 2 moduler. Betaling dækker også en frugtordning.
 
Skoleferier:
Skolen er helt lukket 3 uger i sommerferien (uge 28, 29 og 30 i 2018 ). I efterårsferien (uge 42) og vinterferien (uge 7) er der lukket torsdag og fredag. Desuden er der lukket mellem jul og nytår, grundlovsdag og i påskeferien.
Hvis det viser sig, at der er 4 børn eller mindre, der har brug for at være i pasning i en ferie, vil vi dog opfordre til, at man forsøger at finde en anden løsning. Det er vores erfaring, at børnene trives bedst i en lidt større legegruppe, når de skal opholde sig på skolen.
De dage Pasningen har åbent i juli måned betales der 50 kr. per barn per dag.
 
Værdigrundlag
Vores værdigrundlag er det Grundtvig/Koldske skole- og barnesyn, hvor der er fokus på det enkelte barns udvikling i et trygt og nærværende fællesskab.
Vores dagligdag er en vekselvirkning mellem børnenes frie leg og planlagte aktiviteter ude og inde. Vi prioriterer udelivet.
Vi respekterer at eftermiddagene er børnenes frie tid, hvor de selv kan bestemme, hvad de ønsker at bruge tiden til. På den anden side vil vi gerne skabe nogle aktiviteter, hvor børnene kan bruge deres sanser, nysgerrighed, kreative evner og udfolde sig kropsligt.
 
Pædagogisk målsætning:
Leg og læring
Vi prioriterer legen højt, da vi ser den som en vigtig del af barnets udvikling til et kompetent og selvstændigt menneske.
Børn leger motiveret, engageret og fordybet i at skabe noget betydningsfuldt. Gennem den eksperimenterende og udforskende leg, lærer de noget om sig selv, hinanden og deres nære omverden, og om hvordan de agerer i de sociale sammenhænge, de er en del af.
Læring er ikke begrænset til en proces, der finder sted i skolen, men er ligeså meget en del af de mere uformelle sammenhænge. Læring er en del af hverdagens mangeartede praksisser. Man lærer, mens man spiller fodbold, mens man laver mad, mens man graver eller bygger borge i sandkassen, mens man tegner eller bygger med lego. Vi tilstræber derfor en balance mellem på den ene side børnenes selvorganiserede legeaktiviteter og på den anden side relevante voksentilrettelagte aktiviteter.
 
Planlagte aktiviteter
Planlagte aktiviteter skal forstås bredt. Det kan være noget der planlægges af de voksne i forbindelse med højtiderne, kreative projekter, aktiviteter relateret til de forskellige årstider eller fysiske aktiviteter. Det kan også være noget, der opstår spontant, enten fra børnene eller de voksne, fra det ene minut til det andet.
Der skal altid være plads til at ”fange fasanen i flugten”. Det vil sige, når noget opstår spontant, som optager børnene, giver de voksne plads og rum til udfoldelse og fordybelse i aktiviteten. Den voksne kan understøtte legen/aktiviteten med rekvisitter eller andre praktiske opgaver.
Vi er opmærksomme på, at nogle børn skal hjælpes lidt til at deltage, for bagefter at have haft en god oplevelse eller et godt resultat, der kan styrke selvværdet.
 
Venskaber, konflikter og følelser.
Vi tilstræber en hjemlig hyggelig atmosfære, hvor alle kan være og have det rart sammen. Ingen børn skal være alene og ikke have nogen at lege med. Derfor skal alle have lov til at være med i en leg, hvis de ikke har andre at lege med. Børnene har derved et medansvar for, at alle er glade og har det godt. Vi er opmærksomme på, at børnene kan være sammen med flere børn, så de ikke begrænses i deres udfoldelser, når deres venner er syge eller fraværende.
Der opstår konflikter, når forskellige normer, færdigheder og viden mødes. Konflikter er legale, værdifulde og erfaringsgivende. Som udgangspunkt skal børnene selv bearbejde og løse deres konflikter, men de voksne er der til at hjælpe med at sætte ord på, hvis det er nødvendigt, og hjælpe børnene med at finde en løsning på konflikten.
Hvis en konflikt har fyldt meget kontaktes og informeres forældrene.
Nogle børn kan have behov for ro eller en pause, de får hjælp til at finde et roligt uforstyrret sted at opholde sig alene eller sammen med en ven eller to. Det kan være inde, hvis alle andre er ude.
 
Dagligdagen
Når børnene får fri fra skolen, skal de langt de fleste dage være udenfor. Er det forår, sommer eller efterår, og vejret er godt, bliver vi udenfor og tager indendørs aktiviteter med ud i uderummet. Om vinteren er udetiden kortere, men børnene må gerne blive ude. Vi prioriterer at have en voksen ude sammen med børnene.
Som regel er der 3 eftermiddage med planlagte aktiviteter:
  • en eller to (afhængigt af årstiden ) værkstedsdage med kreative værkstedaktiviteter, fysiske lege eller boldspil
  • en båldag, hvor vi laver forskelligt varmt mad, brød og syltetøj af bær fundet i naturen
  • om vinteren en spilledag, hvor børnene på skift spiller på pasningens nintendoer, playstation, computer og wii.
  • fredag er der aldrig planlagte aktiviteter
     
Vi lægger ofte billeder på skolens facebookside af de aktiviteter, der udfolder sig om eftermiddagen.
 
Vi serverer frugt ved to-tiden, men inden da, finder vi de madpakker frem, der ikke blev spist helt op til frokost.
 
I løbet af året afholder vi flere børnemøder, hvor børnene kan byde ind med forslag til aktiviteter ,ønsker til anskaffelser eller andet - stort som småt. De voksne har som regel også noget, der skal vendes med hele børnegruppen.
 
 
Klub for 3. klasses børnene.
Børnene i 3.klasse har en lidt større grad af frihed end de øvrige børn. Vi er opmærksomme på, hvor de opholder sig, og hvad de foretager sig, og vi har en forventning om, at de kommer og siger farvel til os inden de tager hjem.
De behøver ikke at gå ud, når de får fri fra skole. De må medbringe en mobiltelefon, og spille på deres telefon eller computer inden for en af de voksne afgrænset tidsperiode. Hvis det er relevant, laver vi fra efterårsferien én gang om ugen særligt tilrettelagte aktiviteter for disse børn.