Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

SFO/Pasningen


Åbningstider:
Om morgenen åbner vi alle ugens dage kl. 6.15. Om eftermiddagen starter vi mellem kl 12.30 og 13.30, medmindre der er temauge el. lignende og skoledagen forlænges. Vi lukker mandag til torsdag kl. 16.30, fredag lukker vi kl. 15.30.
 
Praktiske oplysninger:
Ved skoleårets start aftaler vi med de forældre, hvis børn har et pasningsbehov efter kl. 13.00, hvor mange timer de har behov for pasning, hvor længe og hvorledes barnets hjemsendelse skal finde sted.
Man betaler for det timeforbrug, man har før kl. 7.30 og efter kl. 13.00. Der er 2 moduler. Betaling dækker også en frugtordning.
 
Skoleferier:
Skolen er helt lukket 3 uger i sommerferien (uge 28, 29 og 30 i 2018 ). I efterårsferien (uge 42) og vinterferien (uge 7) er der lukket torsdag og fredag. Desuden er der lukket mellem jul og nytår og i påskeferien.
Hvis det viser sig, at der er 4 børn eller mindre, der har brug for at være i pasning i en ferie, vil vi dog opfordre til, at man forsøger at finde en anden løsning. Det er vores erfaring, at børnene trives bedst i en lidt større legegruppe, når de skal opholde sig på skolen.

 

Pædagogisk målsætning:
Børnenes hverdag på friskolen skulle gerne forekomme som en helhed. De regler og normer de møder i skolen, gælder også i deres fritid, i pasningsordningen. Forskellen er, at de aktiviteter børnene deltager i, i pasningsordningen er selvvalgte.
Når børnene får fri fra skole skal de gå udenfor på skolens legearealer. Vi råder over en boldbane, hockeybane, bålplads, byggelegeplads, sandkasse og et dejligt område med træer til at lave huler i. Bag skolen ligger Gimsing høje, hvor der kan flyves med drager, plukkes brombær eller gåes ture. Børnene skal i forårs og efterårstiden blive ude til ca. kl. 14.00, hvis vejret er til at opholde sig ude i.  Herefter kan de gå ind sammen med en voksen, men ofte er der børn, der vælger at blive ude, fordi de har en god leg, eller der er aktiviteter, hvor en voksen deltager. Børnene kan få lov til efter aftale med en voksen, at gå alene på højene og flyve med drage eller plukke blomster. Vi møder altid børnene anerkendende og med tillid, men vurderer også om børnene kan tage ansvaret for sig selv, når de får lov til at gå på højene, eller være ude uden voksen deltagelse.
I pasningen er børnene under tilsyn, det betyder, at såfremt der er børn udenfor, vil der også være en voksen at finde ude. De voksne forsøger at komme rundt til alle børnene, så børnene ikke føler sig alene eller overset. Nogle børn har brug for mere voksenkontakt end andre, det forsøger vi at imødekomme.
Omkring kl. 14 bliver der skåret frugt ud til børnene. Vi serverer af og til boller, der kan laves cacao, vafler eller snobrød. Børnene deltager i serveringen af frugt eller andet. 

Der bliver tilbudt aktiviteter mandag, onsdag og torsdag eftermiddag, men det er frivilligt om børnene deltager. Pasningen foregår i børnenes fritid, derfor vil der være tilbud og ikke tvang til at deltage i aktiviteterne.  Vi forøger at tilgodese både drenge- og pigegruppen. Nogle børn har brug for, at der er aktiviteter for dem, andre har det bedst med at de selv kan bestemme, hvad de vil lave. 
Sommetider er der projekter eller lege, som mange børn bliver optaget af. Så er det disse projekter de voksne involverer sig i, i stedet for at gennemføre det, der var planlagt. 

 

Har I som forældre brug for at høre, hvordan jeres børns dag er gået, så er personalet i pasningen altid klar til at fortælle, hvor jeres barn har opholdt sig, og hvem de har været sammen med. Når børnene kommer hjem, har de ikke altid lyst til at fortælle, derfor er personalet altid klar til en lille snak om lige præcis jeres barn.


Vi respekterer når børnene ønsker at lege deres egne lege. Her er det vores opgave, at understøtte legen med ideer eller praktisk hjælp, udfra de ideer og ønsker børnene måtte have.
Den røde tråd i alle aktiviteter er, at alt skal foregå med et socialt hensyn til andre.
Vi ønsker at børnene skal føle sig som en del af et fællesskab, og efterhånden udvikle et ansvar for dette fællesskab, men vi ønsker også, at der skal være respekt og tolerance for det enkelte individ. Vi involverer os derfor i børnenes konflikter, for herigennem at hjælpe dem med at socialt modnes.