Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Oplysninger for ministeriet

 

Faktuelle oplysninger:

Antal elever


Opgørelse over antal elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 05-09-2017:  87 elever


Fordeling på grupper

På Struer Friskole har vi sammenlæste klasser, i skoleåret 2018-19 er vi delt op i 5 grupper.

Yngstegruppen (0.-1. klasse)

Lillegruppen (2.-3. klasse)

Mellemgruppen (4.-5. klasse):

Stroregruppen (6.-7. klasse):

Ældstegruppen (8.-9. klasse):

 

Skoleforløbet afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Skolen fører ikke op til prøver i kristendom og historie, da timerne i disse fag føres på anden vis.

 

Struer Friskoles forældre har valgt en tilsynsførende der hvert år udarbejder en tilsynserklæring af skolens samlede undervisning. Denne kan findes på hjemmesiden.

 

Skolelederens evaluering og vedtægter kan finder under "Forældre info" - "Dokumenter og skemaer"


Hvad efter Struer Friskole:

Af afgangseleverne fra Struer Friskoles, i perioden 2008-2012, er 94,1% færdig med eller i gang med en ungdomsuddannelse.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, Et Danmark, der står sammen (pdf), at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015. De nyeste tal viser at 89,6% af en ungdomsårgang i 2010 forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Det er dermed med tilfredshed at vi på Struer Friskole kan konstatere at vi ligger godt for at kunne opnå 95-procent-målsætningen.


Oplysninger for ministeriet

Dato for offentliggørelse af vedtægter: 29-4-2015, vedtægter
Dato for vedtagelse af vedtægter: 10-2-2015
Link til skolens værdigrundlag: Værdigrundlag
Oplysninger om skolens tilsynsførende: www.gaksmod.dk
Offentliggjort tilsynserklæring: Tilsynsførendes beretning
Evaluering og opfølgningsplan: Link
Skolens slutmål, delmål og undervisningesplaner: Link
Oplysning om skolen tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse: Ja
Undervisningsmiljøvurdering: Link
Nøgletal - Elevernes overgangsfrekvens: Se afsnittet ovenfor

Nøgletal - Resultat af skolens karaktergivning:

Karakterfordeling:

Se her

 

 

Karaktergennemsnit:

Se her