Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Struer Friskoles historie

Struer Friskole, som ligger i den sydlige del af Struer med udsigt udover marker, fjord og gravhøje, har ca. 100 børn fra 0.-9. klasse og 10 voksne. Struer Friskole blev grundlagt af forældre i Struer i 1983, siden er der sket meget, men kernen i de værdier, som skolen blev grundlagt ud fra, er bevaret til i dag. 

Værdigrundlag

Struer Friskole er en grundtvig-koldsk friskole. Det vil sige, at vi lægger os op ad en levende dansk skoletradition og kulturarv. Friskoletanken er udsprunget af de folkelige bevægelser i det nittende århundrede, hvor folk, inspireret af N.F.S. Grundtvigs tanker, selv  tog ansvaret for deres tilværelse ved f.eks. at starte skoler. Det var skolemanden Christen Kold, der grundlagde den første friskole. En skole, der byggede på det levende ord og den nære forbindelse mellem hjem og skole. Struer Friskole er derfor en helt unik friskole. Den grundtvig-koldske tradition træder i dag frem på Struer Friskole i flere sammenhænge. Tydeligst måske i morgensamlingerne med fortælling og fællessang.


Idéerne, om samtalens og motivationens betydning for elevernes glæde ved og udbytte af at gå i skole, har ligeledes rødder tilbage til bl.a. Grundtvig. Hans tanker om det forpligtende fællesskab kan også genkendes i skolens vedtægter og i vores arbejde med den skolekultur, vi hele tiden forsøger at udvikle på Struer Friskole.

 

Værdierne er essensen af alt det vi, på Struer Friskole mener, er vigtigt. Vi lægger vægt på:

  • Et højt fagligt niveau med undervisningstilbud, der har kreativ karakter og som giver eleverne mulighed for at opleve og udvikle mange udtryksformer. 9. klasse afsluttes med folkeskolens afgangsprøve.
  • Tolerance, engagement og ansvarlighed i relationer mellem elever, forældre og lærere.
  • Tryghed, nærvær og fællesskab i hverdagen.
  • Lave klassekvotienter, der giver tid og rum til den enkelte elevs behov og læring.
  • Kvalificering af eleverne, så de kan udvikle deres selvværd og leve op til fremtidens krav om faglige kompetencer, samarbejdsevner og lyst til at søge ny viden.
  • Tæt, åben og udviklende kontakt mellem skole og hjem.