Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

jesper.jpg

Jesper Villadsen

Skoleleder

rikke.jpg

Rikke Bro

LærerUnderviser i indskolingen

mette.jpg

Mette Mejer

Støttelærer

christina.jpg

Christina Berg

LærerUnderviser i overbygningen

lone.jpg

Lone Tollak

Støttelærer/SFO

heine.jpg

Heine Warming

Musiklærer

Jonas Facinsen

Underviser i overbygningen

dorte.jpg

Dorte Wium

Bh. kl. leder og leder i SFO

gitte.jpg

Gitte Børsting

SouschefUnderviser i indskolingen

tomas.jpg

Tomas Mølgaard

LærerUnderviser på mellemtrinnet

jorgen.jpg

Niels Jørgen Lauritsen

SFO

Lise Holm

Pædagog i Pasningen

Sandra Bugge Nygaard

SFO

image1.JPG

Rikke Jakobsen

Sekretær

bo.jpg

Bo Bøg Larsen

Pedel