Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Forældre info

Forældrene skal være engagerede i det at have deres barn i friskolen. Det er forældrenes skole, og det er forældrene, der vælger skolens bestyrelse. Det kræver, at forældrene er aktive i friskolens hverdag. Vi forventer, at forældrene deltager i forældremøder og andre fællesarrangementer. Man er altid velkommen på lejrskoler eller i løbet af skoledagen.

 

Struer Friskole har aktiviteter også udenfor skoletiden. Der er foredrag, fester og møder. Som forældre kan man også låne vores dejlige festsal for et symbolsk beløb til private fester og arrangementer.