Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Velkommen til Struer Friskoles Børnehave

 

Vi er en lille børnehave med plads til max. 30 børn, da vi mener “små” institutioner er sundt for det mindre barn mellem 3-6 år. Tryghed, omsorg og nærvær er grundlæggende fundamenter for barnets selvværd, og dermed også dets muligheder for indlæring og motivation på længere sigt. Glade børn leger og lærer bedst. Vi vægter leg, natur, sang, musik, historiefortælling, fællesskab og nærvær højt.

 

Legen er omdrejningspunktet for livet i børnehaven, og er det sted, hvor barnet udvikler sig allermest. Derfor er vigtigt, vi støtter og inspirerer dem i den proces, når de har behov for det. I legen lærer børnehavebarnet desuden vigtige sociale kompetencer. Hos os er det vigtigt, at vi alle tager ansvar for det fællesskab, vi alle er en del af. Oversat til børnehavebarnet vil det sige, vi øver os….i et anerkendende og guidende miljø.

 

Hverdagen hos os er præget af hjemlig atmosfære, både for børn, men også for børnenes familier.

Sjov, bevægelse og eksperimenteren. Vi er kreative, nysgerrige og åbne for det, som sker. Vi er på tur ud af huset hver uge det meste af året.

 

Da vi er en del af Struer Friskole, vil vi af og til benytte os af de muligheder skolen giver, ligesom vi af og til vil få besøg af skolens elever og lærere.. De vil for eksempel komme og læse historier for børnene, eller lave noget kreativt med børnene. Som forældre til børn i Struer Friskoles Børnehave forventer vi, at man vil være med til at give en hånd i fællesskab med forældre i skoledelen, og deltage i arbejdslørdage to gange årligt. Derved lærer vi hinanden bedre at kende, og børnehaven får det bedre.