Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Åbningstider:

 

Hverdage: 6.15 - 16.45

Fredag:     6.15 - 16.15

 

Pris:

1850,- kr. mrd.

 Juli måned er betalingsfri.

 

Søskenderabat:


Der ydes søskenderabat efter bopælskommunens retningslinjer, hvis man har 2 børn i børnehaven.

Der ydes økonomisk friplads efter bopælskommunens retningslinjer.

 

Udmeldelse skal ske mindst 1 mdr. før den første i en måned.  

 

Indmeldelse:

Du kan indmelde dit barn i Struer Friskoles børnehave her:

Indmeldingsskema

 

Lukkedage:

Vi følger de komunale daginstitutioners lukkedage. Det vil sige, at vi holder lukket: 

  • Skolernes vinterferie ( torsdag og fredag i uge 7)
  • Påsken ( dagene mellem palmesøndag og skærtorsdag)
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
  • Grundlovsdag 
  • Sommerferie ( 2019: uge: 28, 29 og 30)
  • Skolernes efterårsferie ( torsdag og fredag i uge 42)
  • Mellem jul og nytår