Struer Friskole | Drøwten 8 | 7600 Struer | Tlf. 97 85 28 14 | mail: info@struerfriskole.dk

Idegrundlag

Som på Struer Friskole tager vores menneskesyn udgangspunkt i Grundtvig og Kolds betragtning om, at hvert enkelt menneske er noget helt unikt. En person med eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Med det udgangspunkt anså Grundtvig og Kold livet, som en fantastisk mulighed for hvert enkelt menneske, at bruge sit værd til gavn for fællesskabet. Ligesom Kold og Grundtvig forsøger vi i Struer Friskoles børnehave at udnytte denne mulighed gennem den levende og ligeværdige samtale, hvor børnene tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen kender svarene på forhånd.

 

Vi tror på, at kærlighed, glæde, engagementet og de gode oplevelser, er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære – først og fremmest at leve et liv sammen med andre efter danske demokratiske traditioner, hvor frihed og ligeværd er centrale omdrejningspunkter. Vi ønsker, at alle – børn, forældre og ansatte på skolen og i børnehaven – skal have mulighed for at leve med i det, der foregår, at have medindflydelse og at påtage sig et medansvar og et forpligtende fællesskab om børnehaven og skolen.